Varmt Välkommen till Bringma friskvård

Jag som driver och ger behandlingar på Bringma friskvård heter BrittInger Magnusson.

Ett stort  intresse de senaste åren har varit personlig utveckling. Begreppet personlig utveckling kan innefatta så mycket och vi väljer själva de områden och förmågor vi vill utveckla och på vilket sätt.

Som terapeut och healer behandlar jag inga sjukdomar utan behandlar Hela människor på olika sätt utifrån de kunskaper jag fått på de utbildningar jag gått. Människor som önskar uppleva mer välmående, känna sig starkare, mer balanserade eller möta sig själv på djupet. Jag använder mig både av västerlänsk och österlänsk kunskap i behandlingarna.

Healer betyder för mig att jag har läkt min ryggsäck och de sår jag fått under min livsresa så pass mycket att det känns rätt för mig att finnas med under andras läkandeprocess.

Förundrad över hur vi på olika sätt kan påverka och göra skillnad i vårat välmående, befinner jag mig på en resa där allt kan vara möjligt även det som tycks omöjligt.

För mig har namnet Bringma en symbolisk betydelse, det symboliserar min livsresa. En resa som fortsätter och kanske möts vi.

Varmt Välkommen

 Bringmas integritetspolicy

Bringma värnar om din personliga integritet och skyddar personuppgifter på bästa
sätt. I denna integritetspolicy redogörs för dina rättigheter och hur dina uppgifter
hanteras.
När du bokar tid noteras ditt telefonnummer, din e-mailadress och ditt för- och
efternamn. Förnamn och efternamnsversal noteras i min kalender för att markera
bokad tid.
Anteckningar förs under besöket hos mig för att kunna ge dig bästa möjliga hjälp i
kommande behandlingar. Anteckningarna förvaras utan namn i en pärm. Varje kund
har en kod och koden står på  anteckningarna. Förteckningen över koder och
kundnamn förvaras separat. På kodlistan finns ditt namn och telefonnummer. Din e-
mailadress kan finnas med som kontakt i mitt mailprogram om du och jag har haft
kontakt via mail. Mailen raderas kontinuerligt. Jag berättar inte för någon att du anlitat
mig eller delar det som framkommit under behandlingen.
På kvittot som du får vid betalningen står ditt namn. Bokföringslagen kräver att allt
bokföringsmaterial sparas i 7 år. Bokföringsmaterialet sparas och fotas för att digitalt
lagras i mitt bokföringsprogram. Endast jag har lösenordet till programmet och den
redovisningskonsult som hjälper mig med  och bokföringdeklarationen har tillgång till dessa
uppgifter men verkar under tystnadsplikt.
Din mailadress kan komma att användas för eventuella nyhetsbrev och erbjudanden.
Om du inte vill ta emot detta är du välkommen att säga till mig alternativt kontakta
mig via mail eller telefon.
Då jag ständigt kompetensutvecklar mig dokumenteras vissa behandlingar och
lämnas utan personuppgifter till aktuella lärare.
Jag behandlar dina personuppgifter med största försiktighet. Jag varken delar eller
säljer dem vidare.

Om du vill ha information om vilka anteckningar jag har om dig, för att begära rättelse
eller radering, kontaktar du mig. Har du inte varit aktiv som kund det senaste året
raderar jag själv dina journalanteckningar.
Denna integritetspolicy finns för genomläsning vid besök och du
godkänner den när du bokar en tjänst . Du kan närsomhelst återkalla ditt
samtycke.
Vid synpunkter på förvaringen eller nyttjandet av dina personuppgifter, vänd dig i
första hand till mig och i andra hand till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.